Adatkezelési tájékoztató

1.Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy az Aventinus Stúdió Bt (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak.

Az Adatvédelmi tájékoztató mindenkor hatályos verzíója a www.aventinus.hu és a www.olasz-tanulás.hu hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel – és az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett.

2.Az Adatkezelő adatai

Cégadatainév: Aventinus Sudió Bt

Székhely: 2092 Budakeszi, Villám u. 6.

Cégjegyzékszám: 24588377-1-13

Telefonszám: 06204295768

e-mail: aventinus@aventinus.hu

3.Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

Érdeklődéshez, üzenetküldéshez kapcsolódó adatok.

Kötelezően megadandó személyes adatok: 
vezetéknév/keresztnév,
e-mail cím.
Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: 1 év

Böngésző Süti – Cookie

A sütik feladata.

A süti kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során látogatott Weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alakalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A sütik főbb funkciói: segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására; megkönnyítik, egyszerüsítik, kényelmesebbé teszik az adott weboldal használatát

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő célja a felhasználó azonosítás. A sütik lejárati ideje a munkamenet vége.

Sütik letiltásának – sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetőségeAz érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására. A sütik használatának mellőzésére a sütik letiltására. A sütik szelektív vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatók meg.

4.Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Az Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján végzi. A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Az adatkezelések jogalapját adó jogszabályok.

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzk:GDPR Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016.április 27) 2013 évi V törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)

5.Az adatok tárolása és biztonsága

Adatkezelő a személyes adatokat papíralapon és elektronikus formában a székhelyén tárolja.

6.Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni.  

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

7. Érintett jogai

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adat kiegészítését.

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat.

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogai megsértése esetén a Érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén, Érintett, jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.